0
0

پاسخ : به موجب تبصره‌هاي ذيل بندهاي 2-2 و 3-2 بخشنامه فوق‌الذکر، در صورتي که مطالبات موسسه اعتباري بر اساس معيارهاي مندرج در رديف‌هاي ”ب“ و ”ج“ به طبقات سررسيد گذشته و معوق منتقل شوند، لازم است موسسه اعتباري کل مانده مطالبات خود از مشتريان را به طبقات ذي‌ربط منتقل نمايد. اين امر صرفا” جهت افشا کيفيت مطالبات و ذخيره‌گيري متناسب با وضعيت مالي مشتري و شرايط صنعت وي مي‌باشد. همچنين به استناد بند 8-2 بخشنامه موصوف، موسسه اعتباري مي‌تواند براي وصول مطالبات خود پي‌گيري‌هاي اجرايي و حقوقي را ـ در هر زمان ـ بر اساس صرفه و صلاح خود انجام دهد. اما در رابطه با زمان حال نمودن ديون مشتريان همانند روال بخشنامه گذشته (شماره نت/5174 مورخ 2/12/1380) پايين‌ترين طبقه ملاک عمل است. بنابراين موسسه اعتباري زماني مجاز است ديون مشتري خود را حال نمايد که مطالبات او از مشتري فقط و فقط بر اساس معيار زماني به طبقه مشکوک‌الوصول (معيار مندرج در رديف ”الف“ از بند 4-2 ماده 2) منتقل شده باشند.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا