0
0

پاسخ : فعاليتهاي اتحاديه اصناف ماهيت خدماتي دارد و اين موضوع که مجوزهاي صادره توسط اتحاديه مشمول بخشهاي توليدي مي‌باشد تاثيري در طبقه‌بندي خود اتحاديه اصناف ندارد. (بدين صورت که فعاليت اتحاديه اصناف در بخش خدمات و فعاليت اعضاي اتحاديه براساس طبقه‌بندي استاندارد رشته فعاليتهاي اقتصادي ISIC در بخشهاي مختلف توليد، خدمات، … قرار مي‌گيرد.). همچنين ساخت محصولات خبازي (و نان شيريني‌پزي) بصورت تازه، منجمد و يا خشک شامل: نان تازه، انواع نان، نان شيريني و انواع کيک تحت گروه 154 و ساخت کالاهاي تکميل شده نساجي که پارچه‌هاي بکار رفته در آنها، ساخته شده از هر نوع مواد نساجي باشد که در خود اين واحد توليد نشده باشد از قبيل: پرده، روميزي، ملافه، لحاف و … تحت گروه 172 طبقه‌بندي شده و در بخش ساخت (صنعت) قرار مي‌گيرد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا