0
0

پاسخ : افتتاح حساب جاري براي اشخاص حقيقي خارجي علاوه بر رعايت موارد کلي مربوطه، داشتن گذرنامه معتبر به همراه اجازه (پروانه) اقامت دايم و يا اشتغال الزامي است. همچنين افتتاح حساب جاري براي اشخاص حقوقي خارجي علاوه بر رعايت موارد کلي مربوطه، صرفاً براي شعبه و يا نمايندگي که در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسيده است، مجاز مي‌باشد. با توجه به اين موضوع، چنانچه بانکهاي خارجي داراي شعبه يا نمايندگي در کشورمان باشند، امکان افتتاح حساب ريالي البته صرفاً براي شعبه يا نماينده آن، امکان‌پذير خواهد وبد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا