0
0

پاسخ: مشتری می‌بایست الزاما با ارائه مدارک شناسایی معتبر (کارت ملی و شناسنامه) به همراه اصل برگه سپرده و دفترچه کوتاه مدت به شعبه افتتاح کننده سپرده مراجعه نماید. 

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا