0
0

پاسخ: برای دریافت گواهی تمکن مالی نیازی نیست که از شهرستان به تهران مراجعه نمایید. شما می توانید درخواست گواهی تمکن مالی خود را به یکی از شعب شهرستان محل سکونت خود ارائه نمایید. سپس همکاران شعبه درخواست شما را برای واحد ارزی مربوط در تهران ارسال می کنند. گواهی تمکن پس از صدور به شعبه درخواست کننده ارسال خواهد شد و شما می توانید با مراجعه به شعبه گواهی تمکن خود را دریافت نمایید.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا