0
0

پاسخ : با توجه به اينکه عبارت دفعتا واحده در ماده 13 ضوابط سياستي نظارتي شبکه بانکي کل کشور در سال 1389 الزاماً به معناي واريز نقدي مطالبات طي يک مرحله مي باشد. بديهي است چنانچه بدهکاران ديون خود را طي چند مرحله واريز نمايند، مشمول بخشودگي 6 درصد وجه التزام تاخير تاديه دين نخواهند بود.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا