0
0

پاسخ : طبق بند دوم بخشنامه مزبور نرخ سود تسهيلات در عقود مبادله‌اي (فروش اقساطي، سلف،‌ جعاله، خريد دين) و نيز حداقل سود احتمالي تسهيلات در ساير عقود در مناطق آزاد راساً توسط مسئولين مربوطه تعيين مي‌شود و درخصوص پرداخت تسهيلات تکليفي، خريد، احداث و تعمير مسکن انفرادي به اشخاص حقيقي بومي مناطق آزاد، شعب بانک‌هاي مستقر در مناطق مذکور مي‌توانند به عنوان عامل بانک مادر و با استفاده از منابع متعلق به بانک مادر اقدام نمايند. نرخ سود اين قبيل تسهيلات و ساير شرايط آن بايد همانند موارد مشابه در ساير نقاط کشور باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا