0
0

پاسخ : به استناد مفاد بخشنامه شماره نت/1602 مورخ 24/3/1379 اين مديريت کل، سياستهاي اعتباري سيستم بانکي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي به گونه‌اي طرح‌ريزي گرديده است که نرخ سود مورد انتظار تسهيلات اعطايي در کليه بخش‌هاي اقتصادي، راساً توسط بانک‌ها و براساس عملکرد تعيين مي‌شود و مفاد بخشنامه مذکور کماکان لازم‌الاجرا مي‌باشد. به استناد مفاد بخشنامه شماره الف/2831 مورخ 5/7/1382 مديريت کل اعتبارات اين بانک، نرخ سود تسهيلات اعطايي براي ”خريد“، ”احداث“ و همچنين ”تجهيزات مورد نياز آموزشي و لوازم آزمايشگاهي“ به موسسان مدارس غير انتفاعي، معادل نرخ سود مورد انتظار بخش ساختمان مي‌باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا