0
0

پاسخ : با توجه به مفاد بند (5-5) و نيز الزامات مقرر در ماده 29 دستورالعمل، افتتاحح هر گونه حساب سپرده جديد براي اشخاص (اعم از قرض‌الحسنه و سرمايه گذاري) با هر نوع ابزار برداشتي، منوط به عدم سابقه چک برگشتي متقاضي مي باشد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا