0
0

پاسخ : به موجب مفاد ماده 32 دستورالعمل حساب جاري (رديف ياد شده) بخشنامه شماره طب/999 مورخ 11/3/1382 از تاريخ لازم‌الاجرا شدن دستورالعمل حساب جاري، منسوخ و رفع سوء اثر از سوابق چکهاي برگشتي، مطابق با مقررات جديد صورت خواهد پذيرفت.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا