0
0

پاسخ : تسويه بدهي به صورت واريز وجه نقد و تهاتر مطالبات مشتري از بانک با اجازه وي مشمول بخشودگي مي‌شود. در مورد تمليک؛ آنچه از مفهوم تسويه بدهي به طور دفعتاً واحده مستفاد مي‌گردد ارادي بودن تسويه از سوي مشتري مي‌باشد، در حالي که تسويه بدهي به شکل تمليک يک تسويه اجباري به استناد حکم قاضي اجراي احکام يا اجراي ثبت مي‌باشد، لذا چون تسويه از طريق تمليک يک تسويه ارادي نيست لذا شامل بخشش نمي‌شود.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا