0
0

پاسخ : ايجاد صندوق ضمانت سپرده‌ها به منظور تضمين بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران بانک‌ها و ساير مؤسسات اعتباري، مستند به ماده 95 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و بندهاي ذيل آن مي‌باشد. در اين راستا نظام بانکي کشور ملزم به تبعيت از احکام مندرج در ”اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها“ و ”آيين‌نامه تأسيس و فعاليت صندوق ضمانت سپرده‌ها“ که به تصويب هيأت محترم وزيران مي‌رسد، مي‌باشد. آن‌چه که در ”دستورالعمل حساب‌جاري“ بايد مدنظر قرار گيرد؛ لزوم اطلاع مشتري از بازپرداخت مانده حساب‌جاري خود مطابق با مقررات صندوق ضمانت سپرده‌ها در زمان انحلال و ورشکستگي بانک است که اين مهم از طريق قرارداد في‌مابين بانک و مشتري ميسر مي‌گردد. بنابراين ساير تفاسير حقوقي مرتبط با اين موضوع طبق ضوابطي خواهد بود که از سوي هيأت محترم وزيران تصويب و ابلاغ خواهد شد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا