0
0

پاسخ : به موجب مواد 5 و 8 آيين نامه فوق، فروشندگان واجد شرايط که نام آنها در فهرست منتشره در پايگاه اطلاع رساني وزارت صنعت و معدن و تجارت درج شده است، بايد با يکي از بانکهاي عامل، صرفاً به منظور تضمين بازپرداخت تسهيلات کالايي قرارداد عامليت منعقد و متعاقباً بانک عامل مطابق با قرارداد عامليت منعقد شده، اقدام به اخذ تضامين کافي و معتبر از متقاضي و انعقاد قرارداد ايفاي تعهد در سررسيد با وي نمايد. لذا نوع قرارداد منعقده فيمابين فروشنده و متقاضي و همچنين موسسه اعتباري و متقاضي به صراحت مشخص شده است. با توجه به اينکه طبق عمليات مجاز بانکي، موارد و موضوعات مشابه که مشمول قراردادهاي ياد شده مي باشند، در شبکه بانکي کشور وجود دارد، بانک يا موسسه اعتباري غيربانکي مي تواند از فرمت آنها استفاده و تغييرات حسب شرايط مقرر در آيين نامه مورد بحث را در آنها اعمال نمايد. ضمن آنکه سرفصل حسابهاي دفترکل ذيربط قبلا طي بخشنامه شماره 223377 مورخ 10/8/1394 از سوي مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري بانک مرکزي به شبکه بانکي ابلاغ شده است.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا