0
0

پاسخ : جعاله يکي از ابزارهاي کارآمدي است که در کليه بخش‌هاي اقتصادي کاربرد دارد. در اين عقد، علي‌العموم بانک در نقش جاعل با بکارگيري منابع خود، سود تحصيل مي‌نمايد. تاييد مي‌فرمايند در معدود مواردي بانک به ازاي دريافت اجرت به ارايه خدمت در نقش عامل (پيمانکار) مي‌پردازد که بديهي است اين موارد مشمول بخشنامه شماره مب/1189 مورخ 2/4/1386 نمي‌گردد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا