0
0

پاسخ :بخشنامه شماره مب/2786 مورخ 1/12/1385 صادره از سوي اداره مطالعات و مقررات بانکي بانک مرکزي درخصوص تکاليف بانک‌ها و موسسات اعتباري در اين قانون به تکاليف بانکها و موسسات اعتباري اشاره شده است.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا