0
0

پاسخ :  بنا بر ماده (1) اين قانون ، تقاضاي تشکيل حساب پس‌انداز کارکنان دولت تنها درخصوص مستخدمين شاغل (رسمي ـ ثابت و پيماني) در وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و شرکت‌هاي دولتي مصداق پيدا مي‌کند. همچنين مطابق با ماده 4 آيين‌نامه يادشده ، تنها بانک‌هاي عامل که با مجوز اين بانک به عمليات مجاز بانکي با دستگاه‌هاي دولتي مبادرت مي‌ورزند مجاز به نگهداري موجودي حساب پس‌انداز موضوع قانون ”تشکيل حساب پس‌انداز کارکنان دولت“ اعم از اصل و سود آن مي‌باشند.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا