0
0

پاسخ: 1- به درخواست مشتری از طریق سیستم و با انتخاب بندغیر فعال کردن سیستم

2- ثبت 3 بار رمز اولیه ورود به سیستم به صورت اشتباه 

3- انسداد توسط بانک به علت عدم رعایت مقررات از سوی مشتری

4- دستور مراجع قضایی 

5- عدم استفاده از سیستم به مدت طولانی ( حداقل یک ماه )

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا