0
0

پاسخ : درصد تقسیم سود بر حسب مفاد قرارداد است. اگر بنای تقسیم سود حسب قرارداد به نسبت سهم آورده ها باشدآنگاه آورده نفر اول تقسیم بر کل آورده ها، ضربدر صد، سهم درصدی سود نفر اول است. آورده نفر دوم تقسیم بر کل آورده ها ضربدر صد ، سهم درصدی سود نفر دوم است.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا