0
0

پاسخ : براي يک سپرده تحت شرايط فوق چنانچه سال افتتاح حساب يک سال عادي (غيرکبيسه) باشد تاريخ تمديد يا سررسيد سپرده 29 اسفند همان سال و درصورتي که سال افتتاح حساب کبيسه باشد، تاريخ تمديد سي‌ام اسفندماه درنظر گرفته شود

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا