0
0

پاسخ: مشتری پس از دریافت صورتحساب ریالی از شعبه افتتاح کننده حساب می تواند درخواست دریافت صورتحساب لاتین را به شعبه ارائه دهد و همچنین با به همراه داشتن صورتحساب ریالی تأیید شده توسط شعبه با مراجعه به مدیریت امور بین الملل، واحد مترجمان، نسبت به ترجمه صورتحساب خود اقدام نماید.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا