0
0

پاسخ :   به موجب بخشنامه نب/3662 مورخ 14/9/1369 تخفيف سود به مشتريان در بعضي دستورالعمل‌هاي اجرايي قانون عمليات بانکي بدون‌ربا، شامل کليه مواردي است که مشتريان تمام يا قسمتي از بدهي خود را قبل از سررسيد پرداخت مي‌نمايند. هم‌چنين به موجب بخشنامه نب/4718 مورخ 9/11/1369 تخفيف سود مذکور شامل مشترياني مي‌گردد که به بانک‌ به نحوي از انحاء بدهکار شده و قبل از سررسيد نسبت به واريز تمام يا قسمتي از بدهي‌هاي خود اقدام مي‌نمايند

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا