0
0

پاسخ : ضوابط بخشنامه فوق‌الاشاره در مورد کليه انبوه‌سازان (منجمله افرادي که بدون معرفي از سازمان ملي مسکن، اقدام به مشارکت با بانک مي‌نمايند) نافذ مي‌باشد. در اين شرايط چنانچه فردي براي احداث 4 واحد مسکوني تسهيلاتي را از بانک در قالب عقد مشارکت مدني دريافت نمايد و در پايان مدت قرارداد بانک خواستار آن باشد که سهم‌الشرکه خود را به صورت فروش اقساطي واگذار نمايد، در اين صورت نرخ سود تسهيلات اعطايي فروش اقساطي در مورد يک واحد تابع نرخ سود بخش مسکن و نرخ سود تسهيلات اعطايي براي 3 واحد ديگر تابع نرخ سود بخش خدمات مي‌باشد. توجه خواهند داشت اعطاي تسهيلات با نرخ مسکن براي هر فرد تنها يک بار کاربرد دارد./

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا