0
0

پاسخ :  تسهيلات اعطايي جهت خريد، احداث و يا تکميل خوابگاههاي دانشجويي مشمول بخش خدمات مي‌باشد. بديهي است که نرخ سود تسهيلات مربوطه نيز تابع نرخ همين بخش مي‌باشد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا