0
0

پاسخ : به اطلاع مي‌رساند: با توجه به مفاد بخشنامه شماره مب/1760 مورخ 22/7/1385 (تصوير پيوست) مبني بر منسوخ شدن ”دستورالعمل اعطاي تسهيلات اعتباري ريالي به بخش صادرات“، چنانچه انعقاد قرارداد و اخذ تسهيلات صادراتي مورد نظر قبل از تاريخ ابلاغ بخشنامه فوق‌الذکر صورت پذيرفته باشد، ملاک عمل جهت محاسبه نرخ سود تسهيلات دريافتي به نرخ بخش صادرات، ارائه اصل اظهارنامه گمرکي (به نام صادر کننده) مي‌باشد. در صورتي که تسهيلات دريافتي بعد از ابلاغ بخشنامه صدرالذکر صورت پذيرفته باشد، بانک عامل در چارچوب دستورالعمل‌هاي داخلي و با در نظر گرفتن ساير مقررات ذي‌ربط اقدام مي‌نمايد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا