0
0

پاسخ : بانک مرکزي در سال 1390 طي بخشنامه اي به شبکه بانکي کشور، مقرر نمود به اينکه برخي از بانکها در هنگام اعطاي انواع تسهيلات، درخواست معرفي ضامن کارمند رسمي و ارايه گواهي کسر از حقوق و يا ضمانت اشخاص را مي‌نمايند که در شعبه داراي حساب جاري باشند و با توجه به اينکه اخذ گواهي ياد شده و همچنين تعهد کارمندان رسمي دولت به عنوان ضمانت بازپرداخت تسهيلات، مشکلات عديده اي براي تسهيلات گيرندگان به وجود مي آورد و بعضاً معرفي ضامن داراي حساب در شعبه اعطاکننده تسهلات براي آنان امکان پذير نمي باشد، لذا لازم است ترتيبي اتخاذ گردد که جهت پوشش تسهيلات يادشده، با استفاده ترکيبي از وثايق قابل قبول (ضمانت دو نفر کسبه يا ترکيبي از کارمند و کسبه و …) ضمن حفظ حقوق بانک، ارايه پوشش و ضمانت براي استفاده کنندگان از تسهيلات ميسر و تسهيل گردد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا