0
0

پاسخ : به موجب قانون اصلاح تبصره (1) اصلاحي بند (الف) ماده (1) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين – مصوب 30/2/1380 مجلس محترم شوراي اسلامي (موضوع بخشنامه شماره مب/500 مورخ 15/5/1380)، تعرفه ثبت اسناد رسمي براي قراردادهاي مربوط به اعطاي تسهيلات بانکي براي بخش‌هاي توليدي، تجاري (صنعتي، کشاورزي، معدني، مسکن و ساختمان) پنج در هزار تعيين گرديده است. در اين راستا تسهيلات اعطايي جهت تعمير واحدهاي مسکوني (منجمله جعاله تعمير مسکن) نيز مشمول تخفيفات مندرج در قانون مذکور (تعرفه حق‌الثبت 5 در هزار) مي‌گردد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا