0
0

پاسخ : وفق بند 5 از ماده 18 دستورالعمل حساب جاري، يکي از روشهاي رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتي ارايه حکم مرجع قضايي مبني بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتي است. لذا در اين خصوص مراجع قضايي به دلايلي از قبيل موارد مقرر در ماده 12 قانون صدور چک يا احراز عدم مديونيت صادرکننده به دارنده چک، اقدام به صدور قرار موقوفي تعقيب و رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتي نمايند، مفاد آراء و دستورات صادره براي تمامي بانکها لازم‌الرعايه مي‌باشد. همچنين در مواردي که مراجع مذکور به استناد مواد قانوني از جمله ماده 89 قانون آيين دادرسي مدني ناظر بر بندهاي 3 الي 11 ماده 84 همان قانون، مبادرت به صدور قرار رد دعوا نموده و قرارهاي مذکور متضمن رفع سوء اثر از سوابق چکهاي برگشتي نباشند، سوابق صدور چک برگشتي اشخاص تا زمان اقدام به يکي از روشهاي مقرر در ماده 18 دستورالعمل مذکور کماکان به قوت خود باقي است.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا