0
0

پاسخ : به موجب بخشنامه شماره 1114/35 مورخ 25/7/1374 اداره نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباري و براساس طبقه‌بندي استاندارد کليه رشته فعاليت‌هاي اقتصادي ISIC، ظهور و چاپ عکس شامل کليه مراحل ظهور، ثبوت و چاپ فيلم واگرانديسمان از سوي نگاتيوهاي تهيه شده توسط مشتريان و توليد عکس شامل تهيه عکس‌هاي پرسنلي مثل توليد عکس براي پاسپورت، عکس‌هاي عروسي و يا ساير موارد مشابه تحت کد 749 و در بخش خدمات طبقه‌بندي مي‌شوند. خاطرنشان مي‌نمايد نرخ سود مورد انتظار در بخش خدمات براي سال 1379 در محدوده 25-22 درصد و در سال 1380 حداقل 23 درصد مي‌باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا