0
0

پاسخ : برخی از بدهکاران به دلایلی نمی‌توانند در سررسید معین بدهی خود را بپردازند. اگر این عدم پرداخت به حق و قابل دفاع باشد، بانک در بازپرداخت تسهیلات به مشتریان خود مهلت می‌دهد. این پدیده تمدید تسهیلات یا امهال نام دارد. تقسیط تسهیلات فرآیندی است که بازپرداخت تسهیلات به صورت قسطی و در سررسید‌های معینی صورت گیرد. تجدید نیز به این معناست که قرارداد قبلی فسخ و قرارداد جدیدی منعقد می‌شود.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا