0
0

پاسخ : چنانچه تقسيط مجدد بدهي غيرجاري با رعايت ضوابط موضوعه و در قالب انعقاد قرارداد جديد صورت پذيرد، با توجه به اينکه انعقاد قرارداد جديد تابع شرايط حاکم در زمان عقد قرارداد مي‌باشد، نتيجتاً نرخ سود مندرج در قرارداد جديد بايد بر اساس نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار در زمان انعقاد قرارداد اخير‌الذکر تعيين شود.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا