0
0

پاسخ : به اطلاع مي‌رساند که نحوه محاسبه،تقسيم و پرداخت سود به سپرد‌ه‌ها تابع شرايطي است که براساس اولويت‌ها، ترجيحات و برنامه‌ريزي هاي آتي بانک در قراردادهاي منعقده با سپرده‌گذاران درج مي‌گردد. همچنين به موجب مفاد تبصره 2 ماده 14دستورالعمل اجرايي قبول سپرده، بانک‌ها نمي‌توانند به هيچيک از سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار، رقم تعيين شده‌اي از قبل به‌عنوان سود، اعلام و يا پرداخت نمايند. با توجه به موارد فوق‌الذکر، آن بانک نمي‌تواند مبلغ  مازاد سود قطعي به علي‌الحساب را صرفا” به نوع خاصي از سپرده‌ها اختصاص دهد به‌نحوي که به سپرده‌هاي ديگر سودي تعلق نگيرد . بديهي است براساس بخشنامه شماره مب / 1799 مورخ 18/10/1382 و دستورالعمل پيوست آن، آن بانک مي‌تواند در تقسيم سود مازاد  براساس اولويت‌هاي خود، رقم بيشتري را به دو نوع سپرده‌هاي شش‌ماهه و يک‌ساله اختصاص دهد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا