0
0

پاسخ : سهم بخشهاي مختلف اقتصادي از افزايش در مانده تسهيلات اعطايي بانکها همه ساله توسط شوراي محترم پول و اعتبار به تصويب مي‌رسد که براي سالجاري سهم بخش مسکن و ساختمان 6/13 درصد اعلام گرديده است. درخصوص نحوه تخصيص تسهيلات جهت خريد کالاهاي مصرفي بادوام ساخت داخل نيز به اطلاع مي‌رساند دستورالعمل اجرايي مربوطه طي بخشنامه‌هاي شماره مب/1040 و 1544 مورخ 6/8/1381 و 21/10/1381 به کليه بانکهاي کشور جهت اجراء ابلاغ گرديده است.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا