0
0

پاسخ: مشتریان می توانند به نزدیک ترین شعبه بانک در سراسر کشور مراجعه و پس از تکمیل فرم تقاضا نسبت به برقراری سرویس مذکور برای هر یک از حسابهای بانکی خود و دریافت رمزهای مربوطه اقدام نمایند. سپس به منظور ارتباط با این سرویس و انجام امور بانکی می توانند پس از ورود به سایت اینترنتی بانک و انتخاب گزینه بانکداری الکترونیک، ورود به سامانه اینترنت بانک و انتخاب سامانه جدید اقدام نمایند.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا