0
0

پاسخ: مشتریان می توانند به شعبه مراجعه و پس از تکمیل فرم تقاضا نسبت به برقراری سرویس مذکور برای هر یک از حسابهای بانکی خود و دریافت رمزهای مربوطه اقدام نمایند. جهت ارتباط با سیستم تلفنبانک در تهران با شماره 81277 و در شهرستان ها علاوه بر امکان ارتباط از طریق شماره تلفنبانک متمرکز استان مربوطه از طریق شماره 81277-021 نیز امکانپذیر خواهد بود

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا