0
0

پاسخ: مشتریان می توانند به نزدیک ترین شعبه بانک در سراسر کشور مراجعه و پس از تکمیل فرم تقاضا نسبت به برقراری سرویس مذکور برای هر یک از حسابهای بانکی خود و دریافت رمزهای مربوطه اقدام نمایند. سپس جهت دریافت نرم افزار همراه بانک به سایت بانک مراجعه نموده و نرم افزار متناسب با مدل گوشی را دریافت و روی گوشی همراه خود نصب نمایند.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا