0
0

پاسخ: جهت استفاده از موبایل بانک در قسمت کارت‌های من رمز دوم کارت مورد نیاز می‌باشد و در قسمت سپرده‌های من رمز تلفن بانک مورد نیاز می‌باشد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا