0
0

پاسخ : وفق ماده (17) آيين‌نامه وصول مطالبات غيرجاري مؤسسات اعتباري (ريالي- ارزي) مصوب يکهزار و دويست و ششمين جلسه مورخ 7/7/1394 شوراي پول و اعتبار که طي بخشنامه شماره 184847/94 مورخ 7/7/1394 به شبکه بانکي ابلاغ گرديده است؛ مؤسسه اعتباري موظف است در قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانکي، دريافت وجه التزام تأخير تأديه دين را به صورت شرط ضمن عقد، براي تمامي تسهيلات اعطايي ريالي و ارزي از تاريخ سررسيد و نسبت به مانده بدهي (اصل و سود تسهيلات اعطايي در قالب عقود غيرمشارکتي و اصل و فوايد مترتبه در تسهيلات اعطايي در قالب عقود مشارکتي)، معادل نرخ سود مندرج در قرارداد تسهيلات اعطايي در قالب عقود غيرمشارکتي يا نرخ بازده مورد انتظار تسهيلات اعطايي در قالب عقود مشارکتي به‌علاوه شش درصد ( ٦%) درج نمايد. ليکن چنانچه قرارداد تسهيلات، قبل از تاريخ 7/7/1394 بين بانک و مؤسسه اعتباري غيربانکي و مشتري منعقد شده باشد، مواد (12) و (13) «آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول» موضوع تصويب‌نامه شماره 153965/ت41498هـ مورخ 3/8/1388 هيأت وزيران که طي بخشنامه شماره 175208/88 مورخ 18/8/1388 به شبکه بانکي ابلاغ شده است در خصوص قرارداد مذکور، نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين در قراردادهاي با مبالغ 500.000.000 ريال و بالاتر معادل نرخ سود تسهيلات به‌علاوه درصدهاي مذکور در بندهاي «الف» الي «ث» در دامنه (6٪) الي (14٪) به صورت پلکاني و با توجه به طبقه مطالبات تعيين و در قراردادهاي کمتر از پانصد ميليون (500.000.000) ريال وفق ماده (13) آيين‌نامه مزبور نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين معادل نرخ سود اقتصادي به علاوه شش درصد بوده است.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا