0
0

پاسخ : با توجه به انقضاي مدت اعتبار «سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي شبکه بانکي کشور در سال 1390» و عدم تنفيذ ماده (2) آن در سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي شبکه بانکي کشور مصوب ديماه 1390، در اجراي بخشنامه شماره مب/674 مورخ 5/6/1381 اين بانک، موضوع مصوبه نهصد و هشتاد و يکمين جلسه مورخ 15/4/1381 شوراي پول و اعتبار، حداقل مدت لازم براي اينکه سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت براي بار اول مشمول دريافت سود علي‌الحساب گردند؛ سي روز مي‌باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا