0
0

پاسخ: طبق دستورالعمل بانك مركزي ج.ا.ا در حال حاضر حداقل و حداكثر مبلغ كارت هديه در بانک صادرات ايران به ترتيب صد هزار ريال و ده ميليون ريال مي‌باشد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا