0
0

پاسخ : مقصود از ”حکم قضايي“ مذکور در بند 18ـ5، احکام قطعي و لازم‌الاجراء صادره توسط مراجع صالح قضايي و نيز دستور مراجع مزبور مي‌باشد. اين موضوع دستور دفتر دادگاه‌ها را شامل نمي‌گردد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا