0
0

پاسخ:

1.000.000 × 0.12 × 27 = 3.240.000

1.000.000 ×0.12 × ( ( = 42.740

3.240.000 + 42.740 = 3.282.740  ريال

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا