0
0

پاسخ : خرید دین قراردادی است که به موجب آن مدیون یا شخص ثالث، دین مدت دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از دائن خریداری می کند. ارکان این قرارداد عبارتند از: بایع که فرد طلبکار (دائن) می‌باشد و خریدار که مدیون یا شخص ثالث می‌باشد. مبیع نیز طلب مدت دار بدهکار است که توسط مدیون یا شخص ثالث در مقابل پرداخت ثمن خریداری می‌گردد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا