0
0

پاسخ : انتشار گواهي سپرده مدت‌دار ويژه سرمايه‌گذاري به صورت عام توسط آن بانک با هر مبلغ و با هر نرخ سود، مشروط به رعايت مفاد بند 3 بخشنامه فوق‌الاشاره ازنظر اين اداره بلامانع مي‌باشد. درصورت رعايت سهم نسبي بخشهاي مختلف اقتصادي از افزايش در مانده تسهيلات اعطايي آن بانک به بخش غيردولتي (موضوع بخشنامه شماره مب/387 مورخ 27/3/1383)، آن بانک مختار خواهدبود منابع موضوع گواهي سپرده ، مشروط به رعايت مفاد بند 3 بخشنامه فوق‌الاشاره را در هريک از بخشهاي اقتصادي که به تشخيص خود از بازدهي مناسبي برخودار مي‌باشند، مصرف نمايد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا