0
0

پاسخ : بانک‌ها ضمن رعايت قوانين و مقررات مختلف، مي‌توانند با تشخيص خود، نوع اسناد و اوراق تجاري مشمول عقد خريد دين بر عهده خود بانک را تعيين کنند.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا