0
0

پاسخ : مطالبه سود و خسارت تأخير تأديه دين براي ايام تعطيل از شخصي که تاريخ تأديه بدهي وي به بانک مصادف با روز تعطيل شده و در روز پس از تعطيلي نسبت به ايفاي کليه تعهدات خويش اقدام نموده است، از آن حيث که اراده وي در عدم تأديه بدهي در سررسيد مدخليتي نداشته است، فاقد موضوعيت است.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا