0
0

پاسخ : در مورد اول، با پرداخت قسمتي از ديون و بدون تعيين تکليف و تقسيط مانده بدهي، شرايط مصرح در ماده 14 بسته سياستي- نظارتي سال 1390 فراهم نخواهد شد و بنابراين امکان بخشودگي 6 درصد نيز وجود نخواهد داشت. در مورد دوم، در صورت تقسيط مانده بدهي و پرداخت قسمتي از آن بر اساس ماده 14 بسته سياستي- نظارتي سال 1390 امکان اعمال 6 درصد بخشودگي جريمه تأخير  دين وجود نخواهد داشت؛ تنها پس از پرداخت اقساط و تسويه کامل بدهي، بخشش وجه التزام تأخير تأديه دين امکان‌پذير مي‌باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا