0
0

پاسخ : عوامل تأثير‌گذار بر بهاي تمام شده کالا و خدمات از طريق روش‌هاي هزينه‌يابي قابل احصاء مي‌باشد.

 

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا