0
0

پاسخ : مراتب ذيل را به اطلاع مي‌رساند: به استناد بند 8 دستورالعمل اجرايي مذکور ”نحوه محاسبه سود علي‌الحساب دقيقاً مشابه سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه مدت مي‌باشد“ و نيز طبق بند ”الف“ بخشنامه شماره مب/674 مورخ 5/6/1381 سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت بر مبناي کمترين مانده در هر روز محاسبه و در پايان ماه پرداخت مي‌گردد. ميزان سهم مستخدم مطابق با بند ”الف“ از ماده 1 قانون تشکيل حساب پس‌انداز کارکنان دولت همه ماهه برابر (35٪) حداقل حقوق مبناي جدول موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سهم دولت براساس بند ”ب“ از ماده 1 همان قانون به ميزان 100٪ سهم پس‌انداز هر مستخدم، همچنان ملاک عمل مي‌باشد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا