0
0

پاسخ :  منظور از نظارت و کنترل در ماده 25 از دستورالعمل اجرايي استصناع، نظارت بر حُسن مصرف منابع بانک مي‌باشد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا