0
0

پاسخ : امکان قبول کالاهاي نيمه‌ساخته در طرح‌هاي چند مرحله‌اي در عقد استصناع اول، به شرط توافق طرفين وجود دارد. ضمانت اجراي اين موضوع بايد از سوي بانک در نظر گرفته شود.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا